Český jazyk – Slabikář str. 47 a str. 48/cv. 1 a 2

Matematika – Procvičování sčítání a odčítání  do 20

Psaní – Písanka str. 6 a 7

V úterý 16. 5. půjdeme na vystoupení kouzelníka. Vstupné bude 70,- Kč. Budu je vybírat v pondělí nebo úterý.