5.1.2021

Dnešní práce a úkoly.

Úspěšně se nám dařilo číst tabulky – pochvala! V Slabikáři jsme dokončili stranu 20,  DÚ-do rámečku nakreslit obrázek začínající na T. V písance jsme dokončili stranu 18 a zapsali počáteční slabiky k obrázkům.

V matematice jsme si zopakovali pamětné počítání do 7 a písemné sčítání. V počítání zpaměti děti samostatně spočítaly další sloupeček.

V prvouce jsme si povídali o tom, co mají lidé společné a čím se liší. Zkoušeli jsme popis osoby. DÚ – přemýšlej, jak bys popsal a nakreslil svého kamaráda.

PS: fotky z Vánoc už jdou zvětšit.