23.11.2020

Abeceda: str. 43, úkoly 1 – 5.  Str. 42 přeskočit! PL – str. 3 – opakování psaní číslice 3 a 0.

Matematika 1: str. 29 – první 2 úkoly: vyřešit příklady a zapsat po 2 příkladech k číselné ose. Pamětné procvičování počítání do 6 – mohou si znázorňovat na prstech – prstová kalkulačka.

Počítáme zpaměti 1: str. 3, vypočítat 1 sloupeček příkladů.

Prvouka: str. 24, úkoly 1 a 2 najdi v obrázku a zakroužkuj ztracené předměty. Úkol Čj – zítra si přines do školy svoji oblíbenou hračku.

Tv: vycházka  – okolí školy, opakujeme poznávání stromů a některých keřů, podzimních květin v zahrádkách ( chryzantémy a vřes).

Rodiče prosím, aby si pozorně četli stránky a nedělali s dětmi úkoly dopředu!