6.5.2020

Děkuji všem zákonným zástupcům za včasné doručení potřebných dokumentů k zapsání dítěte ke školní docházce ve školním roce 2020 / 2021 a materiály k podání Žádosti o odklad ŠD. V příštím týdnu obdržíte poštou Rozhodnutí ředitele školy spolu se žádostí potvzrzení nástupu zapsaného žáka do 1. ročníku v ZŠ Novosedly. Počet žáků v 1. třídě je nutný k vyřízení objednávky učebnic.

Současně oznamujeme, že v měsíci červnu 2020 proběhne informační schůzka zákonných zástupců nových žáků. O přesném termínu konání budete všichni včas informováni.

Mgr. Jana Zvonková