24.3.2020

OFICIÁLNÍ  ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKU  ZŠ  NOVOSEDLY  SE  KONÁ  29. 4. 2020

Dle nařízení ministra školství proběhnou zápisy žáků do 1. ročníku ZŠ pouze formální formou – tzn. zákonný zástupce žáka zašle Žádost o přijetí, Dotazník školní zralosti, Zápisní list  a kopii Rodného listu dítěte (pro ověření správnosti údajů) poštou na adresu Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 3, 691 82  Novosedly, e-mailem ( info@zsnovosedly.cz ) – pouze pokud je elektronický podpis nebo v  osobně přinese do budovy ZŠ Novosedly.

V naší škole byl zápis do 1. třídy plánován na 8. dubna 2020, tento termín se mění a žádost je možné podat již výše zmíněnými způsoby do 29. dubna 2020 – počítá se doručení či předání Žádosti a dalších potřebných dokumentů (viz výše). Pokud se rozhodnete o osobní předání dokumentů, můžete využít ve dnech 21. – 29.4.2020  v době   8.00 – 12.00 hodin ve škole. Dokumenty ke stažení, vytištění a odeslání jsou k dispozici pod článkem. Je možné, že zákonní zástupci již tyto materiály obdrželi v MŠ. To se týká také Žádostí o odklad, ke kterým předloží platné Doporučení PPP a potvrzení ošetřujícího lékaře.

Platí, že po domluvě s vedením MŠ se děti setkají s našimi páťáky, kteří si připraví krátký program – pro seznámení s prostředím školy a pomyslné předání štafety – noví žáci obdrží nejen stávající třídu páťáků, ale také jejich třídní paní učitelku – Danu Tomaštíkovou. Termín bude také včas oznámen.

Přeji nám všem hodně sil, zdraví a humoru, který je velký lékař. Samozřejmě také obezřetnost a dodržování platných nařízení.

Mgr. Jana Zvonková

Dotazník školní zralosti

Zápisní list

Žádost – přihlášení k zápisu k povinné školní docházce

Žádost o odklad školní docházky