Noví žáci Dne 11. dubna 2018 se bude konat ve 14.00 hodin zápis nových žáků pro školní rok 2017 / 2018 v učebně 1. třídy Základní školy Novosedly. K zápisu si rodič vezme s sebou tyto doklady: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz (na ověření údajů). Další dokumenty, které je třeba vyplnit: Žádost o přihlášení k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek popřípadě Žádost o odklad školní docházky (tady přiložit potvrzení PPP a lékaře). Tyto dokumenty si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo v MŠ Vašeho dítěte. Je možné si potřebné žádosti vytisknout – viz příloha – a vyplněné přinést s sebou. Těšíme se na nové žáky. Mgr. Jana Zvonková