Český jazyk
a) Hravá čítanka strana 18,19,20
b) Písanka strana 30,31
c) učebnice ČJ strana 22/1 – vypracuj ústně a, b, f
d) cvičení na straně 22/1 – vypracuj písemně do písankového sešitu b, c

Dobrovolný úkol, který žáci dělají na počítači. Napíšte jméno. Klikni na spusti. Odpovídejte na otázky. Výsledky se mi zobrazí.

Matematika
a) PS strana 6-7

Prvouka
a) PS strana 23