Český jazyk
a) PS strana 54/9, 55/2, 56 celá strana
b)Písanka strana 23

Matematika
a) PS strana 19

Čtení
Pokračuj ve čtení své knihy, kterou si zapisuješ do čtenářského deníku