Český jazyk 
a) učebnice strana 51/4 ústně
b) napiš si diktát (piš na papír)
Byla černá noc. Zima je letos studená. Ta hora je vysoká. Čaj je horký. Jáma není hluboká.

c) K modrým slovům napiš protiklady
d) PS strana 36-37

Matematika
a) vypočítej příklady a slovní úlohu (piš na papír)
43-10=      94-60+20=
94-20=     88-40-10=
40+37=    63+20-70=
75-50=     78-30+20=
97-80=    66+30-40=
65+10=   27+30-40=
89-10=   68+20-40=

b) Lesníci zasadili 31 smrčků. Boroviček zasadili o 5 více.
Kolik zasadili boroviček?
Z:
V:
O:

c) Přemýšlej a počítej:
Míša nasbíral 3 pytle kaštanů. Každý pytel váží 5 kg.
Kolik kg kaštanů nasbíral Míša celkem?

1 kg kaštanů vykupuje lékárna za 2 koruny.
Kolik korun si Míša sběrem kaštanů vydělal?

Na co se kaštany používají? Najdi informace na internetu.