Český jazyk
a) PS str. 76/15,16 – žáci skládali věty ve dvojicích, věty si zapsali do pracovních sešitů

Čtení 
a) žáci pracovali s pracovním listem
b) čti si svou knihu, kterou si zapíšeš do deníku, který se odevzdává v úterý 18.5. – odevzdáš v den, kdy přijdeš do školy

Matematika
a) PS str. 6/3,5,6
b) slovní úloha-zapiš do oranžového sešitu zápis, výpočet a odpověď

V obchodě měli 5 jogurtů jahodových a 4krát více jogurtů meruňkových. Kolik tam měli meruňkových jogurtů?
zápis:
výpočet:
odpověď:

Prvouka
a) sledování výukového videa