Český jazyk – Čtení (Hravá Čítanka)
a) přečti si nahlas článek na straně 6 „Kuba nechce číst“
b) v textu vyhledej a barevně podtrhni jméno spolužačky, která Kubovi napovídá
c) v textu vyhledej a barevně podtrhni, písmena, která se Kubovi pletou
d) vypracuj úkoly na straně 7/1,2,
e) strana 7/3 k obrázku napiš také jméno a příjmení

Psaní
Písanka strana 21 – celá strana

Matematikapracovní list (Slovní úlohy)
a) vypracuj slovní úlohy 1,2
b) nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď
c)Pracovní sešit strana 20 – celá strana

Prvouka – Učebnice strana 18
a) prohlédni si obrázky
b) odpovídej na otázky 1,2,3
c) Pracovní sešit strana 17

Dobrovolný úkol – odpovídej do deníčku
a) seřaď čísla od nejmenšího po největší a vylušti podzimní květinu

79

46

12

38

50

21

A

I

J

Ř

N

I

 

27

100

0

31

9

72

17

54

A

T

A

P

K

Ř

T

A