20.10.2020

Často diskutujeme, zda online výuku ano či ne.

Jaké jsou klady takové online výuky? A jaké jsou zápory online výuky?

Především je dobré se podívat na mnoho aspektů objektivně. Jak probíhá běžná výuka ve škole. Popíšu svouji hodinu českého jazyka u žáků 4. třídy. Zadám pokyn – otevři si učebnici na str. 12 a podíváme se na cvičení 3 – to opakuji několikrát, chodím po třídě a kontroluji, zda všichni žáci učebnici na dané straně opravdu otevřeli. A jaká je realita? Někteří listují učebnicí po jedné stránce od zadu, jiný si ořezává tužku, někdo zrovna bere pití, že se napije, někdo si kreslí na malý papírek, někdo se zasněně dívá z okna. Pomáhá mi asistentka pedagoga – upozorňujeme, pro jistotu ještě napíšu na tabuli. Než se k tomuto cvičení dostaneme, mnohdy uplyne i 5 minut. A to se umí ještě nějaký žák přihlásit a zeptat se na nějakou věc, která s výukou vůbec nesouvisí. A to byl jen jedoduchý pokyn. Neptejte se, jak to vypadá, když vysvětlím zadání cvičení (které je navíc napsáno u daného cvičení), zopakuji předem daná pravidla – píšeme do pracovního sešitu tužkou a vždy psacím písmem – což někteří vůbec nezaregistrují. Jsem ráda, když žáci pochopí, co po nich požaduji. A myslíte si, že při online výuce to bude jiné? Tam nemám možnost natáhnout ruku přes pc, poklepat na rameno, ukázat dané cvičení, napravit chybné plnění úkolu. Online výuka znamená, že žáci jsou schopní pracovat podle zadání, podle pokynů. Sama za sebe mohu říci, že v mé třídě to není ani polovina žáků.

Téměř denně přiládám k učivu i videa – někteří žáci si je nepustí, proč taky. Pozorujte své děti, jak pracují s videem nebo vypracovávájí úkoly dle pokynů – přečtou si vše důkladně? Někdy mi dá opravdu práci vše napsat tak, aby nebyla jiná možnost volby vypracování.

Závěr? Pro dnešní děti z mého pohledu je výuka online jen pro jedince, kteří umí pracovat s tím, co slyší. Je to téma k zamyšlení.

Mgr. Jana Zvonková