5.1.2021

Dobrý den z Hrušovan nad Jevišovkou 🙂 Možná se ptáte, proč 3. a 5. třída mají konzultace ve škole a vy, čtvrťáci, nikoli. Z jednoho prostého důvodu. Jsem ještě trochu nachlazená a tak vám zadávám úkoly z prostředí domova. Zítra už bych vám měla poslat alespoň krátké video přímo ze školy 🙂 Dnes ještě tedy tak, jak jste byli dosud zvyklí a pevně budu věřit, že se co nejdříve uvidíme v lavicích 🙂

Český jazyk

 • budeme ještě opakovat vyjmenovaná slova po M, tentokrát se podíváme na dvojice slov, které se liší pravopisem i,í / y,ý
 • učebnice str. 39 – žlutý rámeček a budeme tvořit věty podle vzoru předešlých vyjmenovaných slov – tak, jak jsme tvořili ve škole (můžeš se podívat do sešitu); pro jistotu ještě připomenu jak postupovat: nejprve si barevnou tužkou, průpiskou, gelovkou napíšeš červené slovo z učebnice a pod toto slovo napíšeš s tímto slovem v tom stejném tvaru větu. Připomínám – píšeme vždy psacím 🙂 níže je vzor, které však nepoužiješ 🙂
  my (napsáno červeně)

  My dnes půjdeme do kina.

  mi (napsáno červeně)

  Půjčíš mi tu barevnou tužku?

 • vytvoříš tedy 12 vět, které budou úhledně napsány a budou dávat smysl 🙂
 • Procvičování pravopisu – str. 10, cv. 1 – zopakuj si ještě předložky a předpony, budeš oddělovat potřebné předložky tužkou od slova; cv. 2 a 3 doplníš podle pokynů 🙂
 • I když je podle rozvrhu dnes sloh, tvoření vět do slohu také patří 🙂 Pokud budeš chtít, můžeš poprosit rodiče, aby ti nadiktovali krátký diktát na procvičování vyjmenovaných slov B, L, M

Matematika

 • budeme se věnovat procvičování, budeš pracovat do sešitu, napiš si datum a vždy příslušné cvičení 🙂
 • učebnice str. 51 – cv. 1 – vzorně opiš do sešitu a vypočítej, proveď zkoušky správnosti (připomínám – u sčítání provádíme zkoušku záměnou sčítanců, u odčítání sečteme rozdíl a menšitel)
 • učebnice str. 51 – cv. 2 a 3 – vypracuj do sešitu, vzorný zápis, výpočet a odpověď
 • učebnice str. 51 – cv. 5 – vypracuj do sešitu a uvědom si, že budeš provádět více výpočtů, klidně si můžeš i nakreslit 🙂
 • učebnice str. 51 – cv. 6 – vypočítej do sešitu 🙂 Připomenu jen, že násobíme každé číslo a začínáme od posledního čísla a připočítáváme desítky, které máme již od předešlého čísla – pozor, připočteme vždy až vynásobíme 🙂 Pro osvěžení paměti se můžeš podívat na video 🙂

Pro dnešní den z matematiky vše 🙂

A pro úsměv a rozhýbání těla se můžeš zapojit 🙂

Pro dnešní den vše 🙂