3.11.2020

Český jazyk

  • jak jste zjistili, poslala jsem vám v obálce i sešit s vyjmenovanými slovy – to si budeš opakovat každý den před vyučováním, klidně dobarvíš s pastelkou to, co chybí vybarvit
  • každý den si zopakuj jeden druh vyjmenovaných slov, přiber si také slova příbuzná – ta máš napsané u každého obrázku s vyjmenovaným slovem – to si organizuj sám/sama 🙂 Někomu bude stačit jeden den na jeden druh, někomu dva dny 🙂
  • Pracovní sešit – str. 17 – cv. 14 – doplň podle pokynů
  • učebnice str. 24 – cv. 2 – opiš do sešitu a) také b) – nejprve však napiš datum, stranu a číslo cvičení 🙂

Matematika – geometrie

  • tento týden se budeme věnovat geometrii a pro zopakování pár videí 🙂

Další úkol narýsuj společně s videem do sešitu 🙂 Ať se daří 🙂

A teď bod a přímka, polopřímka 🙂 seznámíš se tady se dvěma znaky – náleží a nenáleží – jistě si vzpomeneš, že jsem je už psala na tabuli a vysvětlovala 🙂

A nyní opět rýsování. Všimni si, že nejprve tvoříme náčrtek, kde zjistíme, co máme dělat a které údaje známe. To značíme N: Náčrtek provádíme vždy pouze od ruky, proto načrtáváme – takže bez pravítka 🙂  pak bude vlastní konstrukce  K: – což je rýsování a to už pracujeme s pravítkem a ostrou tužkou č. 3 🙂 No a na závěr je zápis všeho, co jsme narýsovali Z: a to provedeme právě geometrickou abecedou 🙂 Vyzkoušej si následující video do sešitu 🙂 Pro dnešek vše 🙂

Pokud něčemu nerozumíš, podívej se zpětně na krátká videa, zítra budeme pokračovat 🙂 Proto si připrav: ostře ořezanou tužku č. 3, pravítko, kružítko. Vzpomeň si, že než začneš pracovat do sešitu, napíšeš datum 🙂

Hezký den 🙂 Jana