25.1.2021

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování pravopisu – str. 19 – doplň psacím písmem první sloupec

 • Učebnice str. 50 -cv. 6opiš správně doplněné

 • Z výše uvedeného opsaného cvičení budeš vypracovávat tyto úkoly:

 • – vypiš 4 podstatná jména z prvních dvou vět a urči u nich rod, číslo a pád

 • – vypiš 4 slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas

 • – vypiš 4 předložky

 • – vypiš 4 přídavná jména

 • – podtrhni barevnou tužkou podle pravítka tázací větu

MATEMATIKA

 • Učebnice str. 61 – cv. 14 – vypočítej a proveď zkoušku správnosti (popisovat postup výpočtu u zkoušky nemusíš)

 • Učebnice str. 63 – cv. 3, 9, 10 – vypracuj slovní úlohy do sešitu

 • Učebnice str. 64 – cv. 20 – pouze první a poslední sloupec v zeleném rámečku správně opiš do sešitu (písemné odčítání – tj. pod sebe). Proveď zkoušku do sešitu (bez kalkulačky).

PRO DNEŠNÍ DEN JE TO VŠE 🙂