19.10.2020

Český jazyk

Stavba slova – skupiny bě/bje, pě, vě/vje

  • můžeš si pro zopakování pustit video z předešlého dne (bez opisu cvičení na tabuli)
  • učebnice str. 24 – cv. 1 – vypracuj do sešitu obě části  a) i b) – trénuješ opis a zároveň procvičuješ novou látku 🙂
  • Pracovní sešit – str. 16 – cv. 11 – budeš tvořit krátké věty. Připomínám: DO PRACOVNÍHO SEŠITU I NA PRACOVNÍ LISTY PÍŠEME VŽDY PSACÍM 🙂
  • Pracovní sešit str. 17 – cv. 12 – vypracuj dle pokynů. Pro dnešní dne je to vše.
  • PŘEČTI  SI  PÁR  STRÁNEK  Z  KNÍŽKY, KTEROU  ZROVNA  ČTEŠ 🙂

Matematika

  • učebnice str. 25 – cv. 23 – vypracuj do sešitu dle návodu, tzn., že budeš pracovat s čísly ve dvojici podle vzoru v příloze:

M_vysvětlení_19_10_20

  • učebnice str. 26 – cv. 26 – vypracuj do sešitu, proveď i zkoušky správnosti
  • Pro dnešní den je to vše, připomínám, vždy, když začneš psát do sešitu, napíšeš nejprve datum 🙂

ZÍTRA – V  ÚTERÝ  20. 10. 2020  SI  PŘIJDEŠ DO ŠKOLY  PRO  PRACOVNÍ  LISTY  Z  ČESKÉHO  JAZYKA   A  SLOHOVOU  VÝCHOVU.  OPĚT  V  DOBĚ  OD  10.00 DO 11.00 HODIN. ÚKOLY  BUDOU  V  OBÁLCE  PŘED  DVEŘMI,  VEZMEŠ  SI  OBÁLKU  SE  SVÝM  JMÉNEM  A  MŮŽEŠ  JÍT. TO  BUDOU  ÚKOLY  NA  STŘEDU  🙂

Pokud jste si Pracovní sešit  Slohová výchova  nepodepsali, pak netuším, zda správně dostanete ten svůj 😀

Hezký den Jana 🙂