11.11.2020

Český jazyk – sloh – úkol i na 13.11.2020

 • Téma hodiny: Moje rodina
 • Podívej se na video 🙂

 • Vezmi pracovní sešit Slohová výchova – str. 10 – cv. 1 – v klidu si přečti text a popřemýšlej o své rodině. Pak vypracuj cv. 2 – kde napíšeš všechny členy své rodiny, k tomu ti mohlo pomoci i video 🙂 Pak si vyber jednoho člena rodiny a napiš o něm tzv. pětilístek – ten najdeš jako vzor na str. 10 a pro svého vybraného člena rodiny dopíšeš do rámečků na str. 11.
 • A teď velký úkol 🙂 Máš tři  možnosti:
 1. Můžeš se pokusit vytvořit krátký film jako průvodní video – jak vidíš, postavičky jsou nakreslené a vystřižené. Nebo můžeš poslat i jednotlivé fotografie. Pomocí telefonu vyzkoušej a svůj výtvor pošli na e-mail:  jane25@seznam.cz
 2. Nakresli krátký komiks o své rodině, co každý člen rodiny dělá. To vše na velký výkres A3 (můžeš i větší)
 3. Vytvořit obrázek své rodiny s tím, co každý dělá na počítači a poslat mi jej na e-mail: jane25@seznam.cz
 • A nezapomeň na pravidelné procvičování v pracovním sešitě Procvičování pravopisu – vyplň sloupeček s daným datem, to stejné i v pátek. Pracovní sešit odevzdáš v pondělí 16.11.2020 společně s úkolem ze slohu 🙂 – pokud nepošleš na e-mail 🙂
 • Tento úkol si protáhni i na pátek, protože výsledek svého snažení odevzdáš v pondělí 16.11.2020 v době od 10.00 do 11.00 hodin. Připravi si také možný dotaz – s čím máš potíže, co je třeba vysvětlit. Domluvíme se na možné konzultaci přes počítač 🙂

Matematika

Podívej se na úvodní video 🙂

 • Nyní si vezmi sešit, pero a učebnici.
 • Učebnice str. 28 – cv. 51 – vypracuj do sešitu. Můžeš nakreslit i malý obrázek, který znázorní slovní úlohu 🙂 Samozřejmě vytvoříš správný zápis, vypočítáš a napíšeš správnou odpověď 🙂
 • Učebnice str. 28 – cv. 52 – i tady si můžeš udělat náčrtek a znázornit to, co budeš počítat. Poté vytvoříš správný zápis, výpočet a napíšeš odpověď.
 • Učebnice str. 28 – cv. 53 – vypočítej do sešitu, dbej úpravy 🙂
 • Pracovní sešit – Počítáme zpaměti 4 – další označený sloupeček

I dnes něco pohybu 🙂

I pohyb je pro nás v této době velmi důležitý.

Pro dnešní den vše 🙂 Připomínám – pro jakýkoliv dotaz volej nebo piš 🙂

Jana 🙂