8.1.2021

A jedeme dál, pokračujeme tímto způsobem až do 22. ledna 2021. Takže opět úkoly na stránkách a na viděnou ve škole při dobrovolných konzultacích 🙂

Český jazyk

  • učebnice str. 42 – žlutý rámeček a už jistě víte, co vás čeká 🙂 Budete tvořit věty na dvojice slov, která se liší pravopisem i,í/y,ý. Postup úplně stejný jako u předešlých dvojic po M 🙂
  • učebnice str. 42 – cv. 5 – vzorně opiš se správně doplněným chybějícím písmenem 🙂
  • zopakuj si vyjmenovaná slova po S – učebnice str. 43 + červený sešit, kde najdeš i slova příbuzná

A vážnější verze 🙂

A ještě vložím jeden obrázek s informací – ptačí pisk

Pisky jsou zárodky pera nebo základy (jak kdo si to vysvětluje). To pero je obklopeno takovým „obalem“, který při růstu pera praská a pero se tak postupně rozvine do formy, kterou známe běžně. No a ještě vidíte na hlavě ptáčete komára – ten „dělá“ písk 🙂

Matematika

  • budete potřebovat pravítko a tužku – nebudeme rýsovat, jen si překreslíte tabulku v učebnici na str. 55 a doplníte – cv. 14 🙂
  • učebnice str. 55 – cv. 16 – příklady opiš správně písemnou formou (pod sebe), vypočítej a proveď zkoušku správnosti
  • učebnice str. 55 – cv. 17 – slovní úlohu vypracuj do sešitu, čti pozorně, popřemýšlej, jaký vytvoříš zápis a výpočet. Není kam spěchat.
  • učebnice str. 55 – cv. 18 – písemné dělení – vypracuj první tři sloupce, správně napiš do sešitu, vypočítej – správně zapisuj zbytky a nakonec se přesvědčíš o své počtářské dovednosti – provedeš zkoušku správnosti násobení a přičtením zbytku 🙂

Na závěr veselá písnička 🙂

Na pondělí vše, přátelé 🙂

Jana 🙂