24.4.2020

Můžeš si zkontrolovat výsledky cvičení z matematiky za minulý týden, popřípadě opravit chyby. Tak do toho!

Uč. M: str. 94

cv. 36 celé

0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3.

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4; 4,1; 4,2.

5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9.

1,58; 1,59; 1,60; 1,61; 1,62; 1,63; 1,64; 1,65.

2,79; 2,80; 2,81; 2,82; 2,83; 2,84; 2,85; 2,86.

cv. 37 – jen správné zápisy

13,6; 600,8; 5; 1,5; 0,6.

cv. 39 – součty

2 + 0,3 + 0,05;      0,1 + 0,08             16 + 0,2 + 0,02

4 + 0,4 + 0,09;     50 + 3 + 0,4         30 + 5 + 0,1 + 0,06

cv. 40 – součty

6,14        5,55       28,2

3,72        8,24        3,09

10,48    37,89        9,04

str.95

cv. 42

a)

4,7     2,61      2,05

0,3    3,27      0,08

1,5     0,58     4,09

b)

1,7     2,46     3,06

3,8    1,18      0,07

9,1     0,52     0,26

0,7     9,10     0,24

c)

5,9     4,5      0,5

12,1    10,9    5,0

cv.43

Šířka ubrusu je 1,25 m. Délka je 1,75 m.

cv.44

Závaží mají celkovou hmotnost 2,25 kg.

cv.45

Doufám, že nikdo neměl zvýšenou teplotu ani horečku. Měření můžeš zopakovat k dnešnímu datu.

Str. 96

cv. 3

<   <  <   >

>   =   <

>   <   >

str. 96 – cv.4.

57,19 < 57,7 Ital měl kratší čas. Rakušan běžel pomaleji.

Str. 97 – cv. 7.

0,4 > 0,2 > 0,15 Nejvíce potřebujeme mouky. Nejméně potřebujeme tuku.

cv. 12.

21 474      135      1413

cv. 13.

630    150     243     660     12 000

220   144      228     720     36 000

cv. 15

(531 : 9) . 5 = 295

531 – 295 = 236 Do této školy chodí 236 chlapců.

Početník 1

str. 30

cv.1 Potřebovali jsme určit trojúhelníkovou nerovnost, tzn. Součet každých dvou stran trojúhelníku je větší než strana třetí – viz. Učebnice str. 93.

ABC: 2 + 5 > 3, 2 + 3 = 5 ! není větší, proto nelze sestrojit.

IJK: pozor, musíme převést na stejné jednotky! 6 +5 > 3, 5 + 3 > 6, 6 + 3 > 5. platí trojúhel.nerovnost, lze sestrojit.

Vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníku: o = a + b + c

o = 6 + 5 + 3

o = 14 cm

cv. 2 strany musí být ve stejných jednotkách!!!

troj.TUV , převedeme na cm               troj.EFG, převedeme na cm

o = 12 + 20 + 18                                     o = 5 + 5 + 5

o = 50 cm                                                o = 15 cm, je troj.rovnostranný

—————————————————————————————————-

troj.XYZ, převedeme na dm nebo cm.                    troj. OPQ, převedeme na dm.

o = 6 + 5 + 7                                                                 o = 40 + 60 + 75

o = 18 dm nebo 180 cm.                                           o = 175 dm

—————————————————————————————————

troj.LMN, převedeme na cm.                                   troj. RST, převedeme na cm.

o = 25 + 34 + 25                                                        o = 20 + 30 + 18

o = 84 cm, je troj.rovnoramenný                            o = 68 cm

cv.3

potřebujeme vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníku

o = a + b + c

o = 50 +50 + 50 nebo 3 .50 ( protože všechny strany jsou stejné, je to rovnostranný trojúhelník)

o = 150 m

8 . 20 = 160 m , potřebují 8 rolí.

160 . 36 = 5 760 Kč.

Str. 31 potřebujeme vzoreček pro výpočet obvodu obdélníku : o = 2. ( a + b), nezapomeň, že se muselo převádět na stejné jednotky!

cv. 1

o = 2. ( 5 + 7)                                            o = 2. ( 4 + 8)

o = 24 cm                                                  o = 24 cm

——————————————————————–

o = 2. ( 30 + 25)                                       o = 2. ( 60 + 35)

o = 110 cm                                                 o = 190 mm

——————————————————————–

o = 2. ( 340 + 600)                                  o = 2. ( 28 + 46)

o = 1880 dm                                             o = 148 m

cv.2 vycházíme z obvodu obdélníku: b = o : 2 – a

b = 16 . 2 – 6                                           l = 18 : 2 – 3

b = 2 m                                                     l = 6 cm

——————————————————————-

v = 78 : 2 – 25                                        y = 250 : 2 – 25

v = 14 dm                                                v = 100 cm

Tak jak jste dopadli? Pokud jste našli chyby, nevadí opravte a jedeme dál.

Vychází vám něco jinak, mám já někde chybu? Napište mi na můj email: toma.da@seznam.cz

Hodně úspěchů!!!