10.11.2020

UPOZORŇUJI   PÁŤÁKY, že stále někteří nedodržují POVINNOST, každý den se podívat na stránky školy a třídy,

zda nemají nové další pokyny nebo nový úkol, či video k prohlédnutí.

 

NENOSÍ  tak včas zadané úkoly!!!  Tím se vystavují riziku, že za nesplněný úkol získají nedostatečnou známku a nebudou z daného předmětu hodnoceni. Budou muset pak vykonat opravné zkoušky.

Distanční výuka stále trvá, SLEDUJTE   DENNĚ   POKYNY   PRO   VÝUKU. Nestačí se podívat jen 1 x týdně!!! 

 

                                                                                                                                                           třídní učitelka  Mgr. Zdenka Pecová