19.10.2020

Tato otázka je určena všem – jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům. Prosím, dávejte pozor při čtení informací, které čtete na stránkách školy. Vím, je to všeho moc, přesto si udělejte čas a čtěte pozorně. Žáky učíme čtení s porozuměním – je to o tom, že vědí, co čtou. Informací kolem nás je mnoho a náš mozek si odvykl věnovat pozornost pouze jedné věci, na kterou bychom se měli soustředit. Pak vzniká nedorozumění a není výjimkou, že žáci vyšších ročníků plní úkoly nižších ročníků a vůbec nic jim na tom nepřijde divné 🙂 Zastavte se na chvíli a naplánujte spolu se svým dítětem úkoly na ten den 🙂 Řekněte si společně, co má dítě vypracovat, kdy odnést pracovní listy nebo sešity do školy. Dodržujte stanovenou hodinu, kterou vyučující zadá. Doba předávání úkolů je zadána účelně, buďme dochvilní všichni. Pokud jste mimo obec, ano – vše je na domluvě.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů 🙂

Mgr. Jana Zvonková