15. 4. 2020

VL – uč. str. 32 – 33, znovu si pročti a vypracuj v PS str. 27: ČR – demokratický stát, a str. 24: ČR – poloha, rozloha, hranice.

– vyhledej si díly z cyklu Byl jednou jeden život k dosud probraným soustavám lidského těla.

Rozšiřující úkol: můžeš si do sešitu napsat, který z těchto dílů tě zaujal a proč.

AJ – při plnění úkolů nezapomínej na Přehled mluvnice a na Slovníček vzadu v PS a také na CD, které bylo součástí PS!!!

AJ – uč. str. 57 – tvoření otázek – opět jen přehodíme sloveso na začátek věty – viz. PS – Přehled mluvnice str. 71, tabulka 5,2 a 5,3

uč. str. 57, cv. 4 vytvoř si tuto tabulku do šk.sešitu

cv. 5 – Zkus si tvořit otázky k obrázkům podle příkladu – modrá věta. Nezapomínej: v znamená ano, x ne!

Postupně si opakuj si Přehled mluvnice od str. 65 po str.70, zaměř se na tabulky mluvnice, zkoušej si překlady.

Hodně zdaru.