Žáci, kteří chyběli tento týden si dodělají následující úkoly z Vlastivědy a Přírodovědy.

Vlastivěda

Praha uč. str 43 – 48

PS str. 34 – 37

Evropa – Evropská unie – uč. str. 49

PS str. 38 – 39

– kontrola PS – budou vyplněny všechny strany až po stranu 39

Přírodověda – Člověk a vesmír

učebnice str. 31 – 33

PS 14 – 19

– kontrola PS – budou vyplněny všechny strany až po stranu 19