Milí žáci,

velmi mě těší, že úkoly plníte pravidelně, zdárně a většinou i úspěšně. Díky za to určitě patří i Vašim rodičům, kteří Vám pomáhají, a proto nezapomeňte jim za pomoc vždy poděkovat.

Začínáme další týden s novými domácími úkoly. Věřím, že neobvyklé prázdniny brzy skončí a budeme si povídat o výsledcích vašeho domácího snažení. Pracujte pečlivě a pravidelně ať se máte čím pochlubit!

 

Český jazyk

Podstatná jména r. m. vzor   PŘEDSEDA,   SOUDCE

Přehled – tabulku najdeš v učebnici na str. 60.

Pročti si také na str. 60 ve cvičení 22 – NEZAMĚŇUJTE.

do sešitu napiš:  ze str. 60  cv. 23 ve správném tvaru     (můj chlapče,…)

PS – str. 20, 21

Pokud si na s něčím nevíš rady podívej se do učebnice na strany 8 – 11 a zopakuj si nauku o slově. 

Sloh : PS str. 23

 

Matematika

opakování písemné dělení

Vyděl postupně tato čísla:      127 346,     51 204,     243 728       čísly   3,  6,  8,  9.

127 346 : 3  ,   127 346  :  6,  127 346 : 8 ……….atd.

Zkoušku proveď  násobením. 

Slovní úlohy:   str. 103   cv.   24,  26,  29

 

Geometrie: OBVOD   OBDÉLNÍKU

Přečti si na str. 105  cv.  1   a zapamatuj  si  vzorec  pro obvod obdélníku

                                o = 2 . (a + b)

Vyřeš úkoly na str. 105  cv.  2,   3,   4