30. 3. 2020

Takže další várka je tady. Začneme opět českým jazykem.

uč.str. 86tvoření času budoucího – už jsme měli ve 4.třídě, takže opět opakování. prohlédni si tabulku a uvědom si, že jednoduché tvary budoucího času tvoříme pomocí předpon, sloveso se tak jeví jako v přítomném čase, i když vyjadřuje budoucnost.

str. 87 –  cv. 3, cv. 5a) učivo najdeš na str. 35!, zopakuj si

str. 88 – zopakuj si tvoření času minulého, nezapomeň na psaní koncovek příčestí činného -l, -la, -lo, pro jednotné číslo a – li, – ly, -la pro množné a samozřejmě na rod mužský životný – li !!!

vypracuj cv. 1 a), b) do sešitu

cv. 6 – ústně

PS2 – vypracuj str. 11, ke kontrole můžeš použít klíč vzadu.

učebnice s 90– zopakuj si shodu přísudku s podmětem – viz. tabulka

vypracuj do sešitu: str.90 – cv. 1, 2, 3

str. 91 – cv.4, 5, 6.

Sloh: Pozor tentokrát z PS ČJ – 2.díl – str.10 – cv.- 1 vyber si jedno téma a napiš dopis s přihlédnutím k aktuální situaci: karanténa, Koronavirus, napiš do sešitu do slohu nebo na volný list papíru. Už se těším na zajímavé postřehy!

Matematika – učebnice

str. 103 odčítání desetinných čísel – přečti červeně vytištěné příklady a řiď se jimi.

cv. 2, 3, 5 vypracuj do sešitu

– cv 6, 7 – vzpoměň si , co jsme si říkali o elektronických pokladnách!

cv. -8, 9, 10, 15

str. 106 – zkus zaokrouhlovat desetinná čísla, platí stejná pravidla pro zaokrouhlování – čti příklady cv.1

cv. 2, 3, 5 – můžeš počítat i pod sebe.

str. 107 – cv 9 – nemusíš dělat odhad, můžeš si ho procvičit – ale je to jen zaokrouhlování, jinak příklady jen vypočítej.

cv. 10, 11, 12 – kontrolu můžeš provést na kalkulače.

G: uč. str 100 – zopakuj si rýsování rovnoběžek, pracuj podle návodu a podle obrázků v učebnici. – není to tak složité.

cv. 1, 2, 3, vypracuj do sešitu z G., pokud jej nemáš, tak použij nelinkovaný papír.