6.11.2020

MATEMATIKA

Úkol: vypracuj do sešitu učebnice str. str. 36 cv. 11, 12, 13, 14,

Než začneš řešit slovní úlohy prohlédni si VIDEO jak správně postupovat při jejich řešení.