4.5.2020

Všechny zdravím z prosluněného Mikulova 🙂

Tentokrát vás čeká odevzdání sešitů do matematiky ke kontrole. Sešity s vypracovanými úkoly odevzdáte ve čtvrtek 7.5.2020 v čase od 9.00 do 11.00 hodin do školy – prosím, zvoňte na zvonek u hlavního vchodu, děkuji 😀

Pro jistotu kopíruji úkoly pro ty, kteří nemají možnost otevřít přílohu, samozřejmě vše je i v příloze jako vždy.

ÚKOLY  NA  TÝDEN  4. – 8.5.2020

ČESKÝ  JAZYK

Pondělí

učebnice str. 51                       cv. 9 – vypracuj do sešitu

  1. 10 – napiš s rodiči diktát do školního sešitu a společně opravte

Pracovní sešit               str. 48 a 51 celé vypracuj dle pokynů

Procvičování pravopisu         str. 40 celá

Úterý

učebnice str. 52                       cv. 12 – do sešitu a slovesa podtrhni červeně vlnovkou

Zopakuj si

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, činností a dějů, ukazujeme si na ně zájmeny ten – táta, strom; ta – žena, aktovka; to – dítě, pravítko.

Slovesa jsou slova, která vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje – pracovat, krájet, psát, cvičit, padat

cv. 14 – do sešitu a zvýrazněná slova rovnou piš v opačném významu

Zopakuj si – slova opačného významu = leží – stojí; běží – jde, černý – bílý

Procvičování pravopisu         str. 39 a 41 celé

 

Středa

Pracovní sešit               str. 52 – celou

str. 53, cv. 2 – pouze oprav, do sešitu neopisuj J

str. 53 – cv. 3, 4, 5, 6 – vypracuj podle pokynů

 

Čtvrtek

Zopakuj si slovní druhy a jejich dělené na ohebné a neohebné – podívej se do učebnice, kde je vše krásně uvedeno – str. 53

učebnice str. 54                       cv. 1 – ústně

cv. 3 – ústně

Pracovní sešit               str. 56 – vypracuj celou podle pokynů

Současně pokračuj v psaní vypravování (příběhů) s vyjmenovanými slovy – tentokrát po V a Z. Přeji hodně tvůrčí fantazie  🙂 

 MATEMATIKA

Tentokrát budeš pracovat tak, abys vše zvládl / zvládla a ve čtvrtek odevzdejte všichni sešity do matematiky ke kontrole. Zároveň si vyzvednete Pracovní listy do geometrie k procvičování.

Sešity odevzdáte ve čtvrtek ve škole – zvoníte na zvonek u hlavního vchodu – v době od 9.00 do 11.00 hodin 🙂  A teď k úkolům pro jednotlivé dny:

 Pondělí

učebnice str. 108                    cv. 2, 5, 7, 9 – ústně

cv. 4, 6, 8, 11 – do sešitu

str. 109                       cv. 14 – opiš tak jak je a vypočítej zpaměti, pokud ti to nepůjde, můžeš zapsat písemně – tj. pod sebe – a vypočítat

Úterý

učebnice str. 109                    cv. 17, 18 – do sešitu

cv. 19 – opsat a vypočítat (můžeš i písemně – pod sebou)

str. 110                       cv. 23, 24 do sešitu

Středa

učebnice str. 110                    cv. 25 a 27 – napiš i zkoušky správnosti

Dopočítej úkoly, které jsi nezvládl / nezvládla z předešlých dnů a připrav sešit k odevzdání 🙂

Přeji všem pohodové dny plné zdraví 🙂

ÚKOLY NA TÝDEN 4

Také procvičuj na webových stránkách  skolakov.eu

Jana 🙂