24.5.2020

Přeji dobrý den, přináším další úkoly 🙂

Pondělí

Český jazyk – Podstatná jména – určování čísla a rodu

učebnice str. 60 – připomeňte si to, co jsme si již o podstatných jménech říkali

str. 60 – cv. 1 – vypracuj do sešitu

Pracovní sešit str. 59 – vypracuj celou stranu dle pokynů

Matematika – Násobení a dělení mimo obor násobilek – násobení 10

učebnice

str. 124 – cv. 1, 5, 6 – do sešitu

str. 124 – cv. 2, 3, 4 – ústně

Počítáme zpaměti 4 – procvičujeme dělení se zbytkem

str. 11 – sloupec 41 a 42

(pracuj podle vzoru – 13 : 2 = 6 (1)  – nemusíš psát zkratku zb. 🙂

Úterý

Český jazyk

učebnice

str. 61 – cv. 2 – ústně

str. 61 – cv. 3 – do sešitu

str. 61 – cv. 5 do sešitu – přelož si stránku, nadepiš do jedné části ČÍSLO JEDNOTNÉ a do druhé části ČÍSLO MNOŽNÉ – poté slova jen piš do sloupců

Procvičování pravopisu – str. 37 – celou

Matematika

učebnice

str. 125 – cv. 7 – ústně

str. 125 – cv. 8 – do sešitu

str. 125 – cv. 10 – překresli tabulku do sešitu a vypočítej

Počítáme zpaměti 4 – str. 11 – sloupce 43 a 44

Středa

Český jazyk

učebnice

str. 62 – cv. 3 – do sešitu, pracuj s tabulkou v učebnici na str. 58 (i 59 – skloňování slova „kočka“)

Pracovní sešit – str. 60 – celou stranu vypracuj dle pokynů

Matematika

učebnice

str. 126 – cv. 11, 12 – ústně

str. 126 – cv. 13, 15 – do sešitu

Čtvrtek

Český jazyk – Slohová výchova

str. 28 a 29 – Hrátky s abecedou 🙂 – pracuj podle pokynů 🙂

Matematika

učebnice

str. 126 – cv. 14, 16 – do sešitu

str. 126 – cv. 17 – tabulku překresli do sešitu a vypočítej

Počítáme zpaměti 4 – str. 12 – sloupec 45

Pátek

Český jazyk

učebnice

str. 63 – cv. 1 a) – opiš do sešitu, cv. 1 b) – ústně

Pracovní sešit – str. 61 – cv. 1 – pracuj s tabulkou pádů

Matematika

Počítáme zpaměti 4 – str. 12 – sloupce 46, 47, 48

Samozřejmě si můžete procvičit na: skolakov.eu nebo v jiných pracovních sešitech 🙂

Přeji hodně pohody a úspěchů při práci 🙂

Jana 🙂