1.10.2020

Abeceda – uvolňovací cviky – vodní víry, dokončit.

Opakovat čtení probraných malých a velkých písmen – bezpečně poznat, opakovat psaní tiskacích tvarů – budeme psát diktát písmen.

Opakovat čtení slabik MA, LA – s velkými i malými písmeny,  krátké i dlouhé slabiky.

Matematika – procvičovat znaky: +, -, =, větší, menší (tzv.zobáček), znalost psaní číslic 1,2,3. Sčítání v oboru do 3, umět příklad znázornit – obrázky, předměty, na prstech a vypočítat – viz. PS do matematiky.