14.9.2020

Dnes jsme udělali:

V Abecedě str. 12 písmeno M, doplnění slabičné stavby slova jako na straně 10 ( krátkou slabiku tečkou, dlouhou čárkou, příklad slovo mečoun má 2 tečky, / .  . / slovo mlýn jednu čárku. / – /.

DÚ: dnes dostali sešit Písmenkář s písničkou Medvěd ( nepřítomným žákům můžete vyzvednout zítra ve škole), mají zakroužkovat písmenka M, m a pomalu zkoušet učit se zpaměti (asi do pátku), abychom ji mohli společně zpívat.

Matematika 1 udělali jsme stranu 8 – počítali, ukazovali první, druhý, poslední tzn, určovali počet a pořadí.

str. 9 jen první tři cvičení, zbývající dvě budeme dělat zítra!

Prvouka – byla vycházka do okolí školy, chůze přes přechody, poznat budovy.

TV – nástup, rozcvička, kotouly vpřed, chůze po lavičce