Slovní zásoba k 7. lekci – Space school- prosím dopsat do slovíček a naučit

Slovní zásoba – Space school

English                                 /ingliš/                             angličtina
Maths                                   /mas/                                matematika
What time is it?                  /wot taim is it?/              Kolik je hodin?
It‘s (nine) o‘clock.              /its (nain) eklok/            Je (devět) hodin.
It‘s half past (nine).          /its half past (nain)./      Je půl (desáté).
We‘ve got…                         /wiv got…/                         Máme…
today                                    /todei/                                dnes
Science                                 /Saiens/                            přírodověda
Art                                        /Art/                                   výtvarná výchova
I.T.                                       /Ai Ti/                                 výpočetní technika
History                                /Histori/                            dějepis
Music                                  /Miusik/                             hudební výchova
P.E.                                     /Pi I/                                    tělesná výchova
Swimming                         /Swimin/                            plavání
When ?                               /wen/                                  Kdy?
on (Monday)                    /et (ten eklok)                    v (deset hodin)
lesson                                 /lesn/                                  hodina   /vyučovací/
break                                  /breik/                                přestávka
teacher                               /tičr/                                   učitel

PS – str. 34, 35, 36, 37

– pokud by byl s čímkoliv problém, jsem ve škole denně od 8:00 do 12:00 nebo na telefonu 777 215 107 do       15:30!!! HARAJOVÁ