Český jazyk
PS strana 14-celá

Čtení
Učebnice strana 8-ústně
Psaní
Pracovní list

Matematika
Pracovní list-slovní úlohy, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu

Prvouka
PS strana 14