Český jazyk
Ve škole jsme dělali v pracovním sešitě na straně 7/1
Za domácí úkol se mají děti naučit básničku „Polámal se mraveneček“

Matematika
Ve škole jsme dělali v pracovním sešitě na straně 11 (celá strana)
Strana 10-vyber si dvě cvičení a vypracuj