9.12.2020

Český jazyk

 • opakování vyjmenovaných slov po L – diktát
 • opakování vyjmenovaných slov po B a L – diktát
 • Pracovní sešit Český jazyk 4 – str. 24, cv. 3 a 4 – vypracuj podle pokynů
 • učebnice str. 33 – zopakuj si vyjmenovaná a příbuzná slova
 • učebnice str. 34 – cv. 2 – opiš správně do sešitu, dbej úpravy
 • učebnice str. 34 – cv. 1 – ústně
 • učebnice str. 35 – do sešitu si napiš dvojice slov a na každé slovo utvoříš větu (podobně jako u B) – vzor: lyže x líže, na další řádek napíšeš větu se slovem LYŽE – pozor, musí být zachován slovní druh, tj. podstatné jméno; na další řádek napíšeš větu se slovem LÍŽE – opět musí být zachován slovní druh, tj. sloveso 🙂
 • učebnice str. 36 – cv. 5 a) – správně doplň a opiš do sešitu – (malý červený) Český jazyk DÚ – POZOR, POKUD BUDE V JINÉM SEŠITĚ, NEUZNÁM, PROCVIČUJEME ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 🙂
 • Slohová výchova – str. 12 a 13 – vypracuj podle pokynů, pokyny dodržuj, pokud máš napsat vlastnosti – přídavná jména, nemůže tam být jiný slovní druh, stejně tak u sloves nemůžeš napsat větu, či něco jiného než sloveso. Pracuj sám/sama, úkoly jsou pro žáky, ne pro rodiče 😀

Matematika

 • Početník 4 – str. 5 – vypočítej poslední sloupec
 • Písemné sčítání víceciferných čísel – dbej správného zápisu, zapisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky atd.
 • učebnice str. 41 – cv. 2 – pouze vypočítej (bez odhadu) do seištu, na zápisu do sešitu si dej záležet, dodržuj mezery mezi jednotlivými příklady
 • učebnice str. 41 – cv. 3 a 4 – vypracuj do sešitu
 • učebnice str. 41 – cv. 5 – správně zapiš do sešitu a vypočítej
 • učebnice str. 41 – cv. 6, 7, 8 – vypracuj do sešitu, zápis, výpočet, odpověď
 • učebnice str. 42 – cv. 2 – opiš příklady, vypočítej a proveď ke každému příkladu zkoušku (bez odhadu)
 • učebnice str- 42 – cv. 7 – správně opiš a vypočítej, proveď ke každému příkladu zkoušku
 • učebnice str. 42 – cv. 4 a 6 – vypracuj do sešitu
 • učebnice str. 46 – cv. 15 – vypočítej do sešitu, správnost si ověř zkouškou

Hezký den, další učivo dodám v pátek 🙂