2.12.2020

Český jazyk

1.12.2020

 • opakování slov se skupinou bě/bje – diktát po přípravě
 • opakování slov s předponou ob-
 • tvoření slov typu:  objev     objem   /   oběd    oběh
 • kořen slova a určování předpony ve slově
 • PL – cvičení vypracovat – tvoření vět s předponou a předložkou (vzor: od – Včera jsem odkrojila kus koláče. Včera jsem šla od kamarádky pozdě.)
 • napiš věty, kde budou slova s předponou od-, před-, pod-, nad-, v-
 • napiš věty, kde budou předložky od, před, pod, nad, v
 • Slohová výchova – charakteristika kamaráda – str. 12 – cv. 1 – pracuj podle pokynů

2.12.2020

 • opakování slov se skupinou vě/vje
 • kořen slova – vjezd (kořen – jezd), květina (kořen květ-)
 • diktát – učebnice str. 25, cv. 3 a)
 • PS – str. 22, cv. 4 a 5 vypracuj podle pokynů
 • vysvětlení: Nový rok x nový rok = Nový rok – pouze jeden den a to 1. ledna, nový rok – jako celý rok je nový, začínají další nové dny 🙂
 • vysvětlení: visel x vysel = Dědeček visel hrách – dědeček pověsil hrách na šňůru jako prádlo. Dědeček vysel hrách – sázel hrách, předpona vy- 🙂
 • DÚ – učebenice str. 32 – cv. 12 – opiš správně doplněné do sešitu

Matematika

1.12.2020

 • opakování – diktát čísel – učebnice str. 30 – cv. 6, str. 31 – cv. 10
 • učebnice str. 36 – cv. 7 – ústně
 • učebnice str. 36 – cv. 8 – vypracuj do sešitu
 • učebnice str. 37 – cv. 9, 10, 12 – ústně, zdůvodnit výpočty
 • učebnice str. 37 – cv. 11 – vypracuj do sešitu
 • DÚ – učebnice str. 37, cv. 17 – překresli vzorně tabulku do sešitu a vypočítej dle pokynů

2.12.2020

 • opakování – vypočítej písemně (pod sebe) tyto příklady:  356 + 279;   651 – 138;  vypočítej písemné dělení:  753 : 3
 • učebnice str. 37 – cv. 18 – vypracuj do sešitu
 • učebnice str. 38 – cv. 20, 24 – ústně, převody jednotek si procvič i v Početníku – str. 11 – první sloupec
 • učebnice str. 38 – cv. 26 – do sešitu, při kontrole zdůvodni
 • učebnice str. 38 – cv. 25, 27 a 29 – vypracuj do sešitu