4. 11. 2019
Na 6. listopadu 2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jednodenní stávku učitelů. Naše škola se stávky nezúčastní, výuka proběhne jako v kterýkoliv jiný den dle rozvrhu. Stejně tak provoz školní družiny nebude omezen.
Mgr. Jana Zvonková