Školní dokumentace

Zde naleznete tyto dokumenty: Výroční zprávu za období 2014-2015, Plán práce školy na rok 2015-2016, Rozvrhy jednotlivých tříd, Třídní učitele, Konzultační hodiny, Provoz školy, Informace o škole podle zákona.. Další dokumenty budou vkládány průběžně.

Výroční zpráva 2014-2015 (337.00 KB)
Informace o škole (128.00 KB)
Konzultační hodiny (622.00 KB)
Třídníučitelé (161.50 KB)
Provoz školy (54.00 KB)
Provoz školy – 2. část (24.50 KB)
Organizace školního roku 2015-2016 (34.00 KB)
Rozvrh hodin 1. třída (51.00 KB)
Rozvrh hodin 2. třída (53.50 KB)
Rozvrh hodin 3. třída (52.50 KB)
Rozvrh hodin 4. třída (53.50 KB)
Rozvrh hodin 5. třída (53.00 KB)
Plán práce 2015 / 2016 (škola, ŠD) (406.00 KB)
Školní řád platný od 11.3.2016 (281.00 KB)