Milí žáci,

v pondělí se sejdeme ve škole v naší třídě.

  • Příchod do školy je pro 5. třídu je stanoven  v 8,20 hodin.

  • Vyučování bude do 13,00 hodin každý den.
  • Po vyučování půjdou žáci společně na obědy. Kdo nepůjde na obědy odchází domů.
  • Čtěte pozorně pokyny ředitelky školy v aktualitách.

ROZVRH    HODIN 

1.

2.

3.

4.

5.

8, 25 – 9, 10

9, 20 – 10, 05

10, 25 – 11, 10

11, 20 – 12, 05

12, 15 – 13, 00

PONDĚLÍ

ČJ

M

M – vycházka

ČJ – čtení

ÚTERÝ

ČJ

M

VV

STŘEDA

ČJ

M

VL

M – vycházka

AJ

ČTVRTEK

ČJ

M

VL

AJ

ČJ – čtení

PÁTEK

ČJ – sloh

M – G

VL

AJ

M – vycházka