Finanční předpoklady pro rok 2019

Ve školství je nevýhoda ta, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Finanční příspěvek je na kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince téhož roku. Takže odhadnout, jak se bude vyvíjet situace v počtu žáků a výši státního příspvěku – to mi občas přijde jako věštění z kříšťálové koule. Vždy je to jen přibližný odhad. Do 1. září nikdy přesně nevíme, kolik žáků nastoupí, kolik přibude či o kolik žáků bude méně. A tak pracujeme pouze s odhady. Na rok 2019 jsme si dali cíl pro nás docela zásadní – odstranit tzv. „šopu“ na školním dvoře, která zabírá místo a vybudovat přístřešek, kde by se mohly skladovat různé pomůcky pro venkovní práce se žáky. V případě projektu se i pod tuto střechu při nepřízni počasí schovat. Věříme, že se záměr podaří. Další velkou investicí našeho zřizovatele je pokračování při výměně elektroinstalace učeben a jejich vymalování. Opět budou tedy prázdniny v pracovním duchu. Takže – práci zdar a krásnému výsledku zvláště.

Příloha: Návr rozpočtu na rok 2019, SDV, Schválený rozpočet 2019

Návrh rozpočtu 2019 (88.50 KB)
Střednědobý výhled rozpočtu (689.09 KB)
Schválený rozpočet ZŠ Novosedly (476.46 KB)