14.4.2020

Milí žáci,

zkontrolujte si další správné řešení a napište si hodnocení.

Př. str. 39 – rybník 14.4.

 

Přírodověda – EKOSYSTÉM RYBNÍK – PS str. 39, Učebnice str. 71

 

cv. 1 Nesprávné škrtni a správné nadepiš nahoru.

Rybník patří mezi UMĚLÉ ekosystémy.

Rybník se využívá k chovu RYB.

Jezero je PŘÍRODNÍ ekosystém.

Povrchová voda se objevuje na Zemi v podobě vodních toků a nádrží.

Jezera, rybníky a přehrady patří k vodním nádržím, řadíme je mezi

ekosystémy s STOJATOU vodou.

 

cv. 2

Největším českým rybníkem je SVĚT , který se nachází severně od Třeboně.

Největším a nejhlubším jezerem v ČR je ČERNÉ na Šumavě.

cv. 3 pod obrázky jsou:

VRBA – LEKNÍN – RAJČE – RÁKOS – BOROVICE

 

ŘEŠENÍ Z UČEBNICE str. 71

  1. Třeboňsko, Jindřichohradecko, okolí Českých Budějovic
  2. Novoveský (Nová Ves), Vrkoč (Ivaň), Nesyt ( Sedlec)