Ředitelka Základní školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ŘEDITELSKÉ  VOLNO  dne 22. prosince 2016. V tento den (22. 12. 2016) bude přerušena činnost školní družiny. Mgr. Jana Zvonková