7.5.2020

Milí žáci zkontrolujte si správní řešení v sešitě. Otázky z učebnice str. 62,63.

Práci si ohodnoťte .

19. Př. uč. str. 62,63 – odpovědi na ot.

Ekosystém pole – uč. str. 62, 63

4) hospodářské plodiny: slunečnice rolní, pšenice setá, lilek brambor, řepka olejka, řepa cukrová

plevel: růže šípková, mák vlčí, chrpa polní, penízek rolní, pcháč oset, strha

laločnatá, jitrocel kopinatý,

5) savci: srnec obecný (srna, srnče), zajíc polní, prase divoké (bachyně se selaty) křeček polní, hraboš polní,

ptáci: jestřáb lesní, koroptev polní, bažant obecný, skřivan polní,

bezobratlí: čmelák zemní, cvrček polní, kobylka zelená, mandelinka bramborová, blýskáček řepový

6) v lese můžeme také spatřitjestřáb lesní, srnec obecný, zajíc polní, prase divoké, koroptev polní, bažant polní, skřivan polní,

na louce můžeme také spatřit: srnec obecný, zajíc polní, čmelák zemní, cvrček polní, bažant obecný, křeček polní, hraboš polní, kobylka zelená,

7) škůdci jsou: mandelinka bramborová, křeček polní, hraboš polní

8) v léčitelství se používá:

bez černý – čaj na kašel a nemocné průduška

jitrocel kopinatý – sirup na kašel, čistí krev od škodlivých látek