11.1.2021

Přírodověda – Podnebné pásy – opakování

Učebnice  str.  34 – 39, shlédni VIDEA – všechny!

PS str. 21 – 23

REFERÁT  – vyber si jeden podnebný pás a napiš:

  • v které části Země se nachází
  • popiš jeho podnebí, obyvatele, rostliny a živočichy
  • na závěr napiš zajímavost

Polární pás

Mírný pás

Tropický pás

Subtropický pás