20.10.2020 Doufám, že video se vám líbí a nyní trošku z učebnice. Otevřete si stranu 18 a 19. O tomto dělení živočichů jsme ve třetí třídě nemluvili, ale o obratlovcích jsme se už letos bavili. Doufám, že všichni pochopili, proč se savcům říká Savci.

Prosím o písemné vypracování cvičení 1 – 3 (ve žlutých rámečcích) a odevzdání ve čtvrtek 22. 10 2020. Odpovědi na otázky cvičení 1 nenajdete v učebnici, ale využijte mozky, internet a určitě na správné odpovědi přijdete. Nápověda: Odpadní látky jsou plynné, tekuté a tuhé. Tak co? Už víte?