22.9.2020

Moc jsme se těšili, snažili se a také jsme si to náležitě užili.