5.10.2020

Co jsme se dnes naučili:

Abeceda: opakování čtení písmen a slabik. psaní šikmé dlouhé a krátké čáry – pozor, píšeme shora dolů a dodržujeme mezery. Psaní E,e – pracovní list, vybarvení obrázků, které obsahují hlásku e.

Matematika: vypočítali jsme příklady na straně 15. Naučili se používat znaménko mínus – první 3 příklady ke třem obrázkům – napsat výsledek.

Prvouka – téma Podzim – dvoustrana v učebnici, naučit se poznávat vyobrazené stromy, rostliny a živočichy, naučit se básničku – do středy.