18.6. 2015 proběhlo v naší třídě slavnostní odpoledne, kde Písmenková královna spolu se svými pomocnicemi pasovala naše prvňáčky na čtenáře. Prvňáčci nám velmi pěkně předčítali pohádku O Budulínkovi. Nakonec byli odměněni sladkostí, notýskem, diplomem, čtenářským deníkem a knihou, kterou vybrali jejich rodiče. Všechny prvňáčky velmi chválím za snahu a úspěch při čtení pohádky!

Velké poděkování patří samozřejmě paní Křivánkové a jejím pomocnicím (Simoně Černošové, Alexandře Janatové a Tereze Hudcové), bez kterých by tato akce neměla onu kouzelnou atmosféru. Také bych ráda poděkovala rodičům za spolupráci při výběru knih a práci, kterou vykonávají se svými dětmi při domácí přípravě.

Děkuji.

Mgr. Nikola Novotná