Vážení rodiče,
internet je ve škole i u Vás doma dobrým pomocníkem jak při výuce, tak i v době volna. Pro celou českou veřejnost je to velmi silné médium, které jen na Seznam.cz provozuje téměř 2,5 milionu uživatelů.
Mezi nimi jsou i naši žáci, tedy Vaše děti. Na internetu však nevyhledávají pouze informace k výuce, ale zabrousí také na chat nebo na seznamku, kde vyhledávají své i nové kamarády. Sdělují zde důvěrné informace o sobě, které mnohdy neřeknou ani rodičům. Až polovina dětí uveřejňuje pravdivě svá osobní data, stahuje videa nebo fotografie s různým obsahem, 37% dětí v tomto věku komunikuje s cizími lidmi a 14% dětí dokonce realizuje schůzku s neznámým člověkem na základě seznámení přes internet.
Pokud tohle vše víme, je naší povinností děti o všech nebezpečích a nástrahách skutečného života informovat. Proto vznikl informační film, který připravil ve spolupráci se Seznam.cz tým Mirka Vaňury, moderátora pořadu 112 v ohrožení života na Nově. Ve filmu jsou popsány reálné situace s osobami, které skutečně nebezpečí internetu zažily na vlastní kůži. Právě v tom je nejsilnější poselství všem těm, kteří si reálné riziko neuvědomují.
Jelikož se v něm objevují termíny z oblasti sexuologie a sexuálního násilí, které nejsou příliš vhodné pro děti tohoto věku, apeluji na Vás na rodiče, abyste pokud máte možnost, zhlédli tento film přímo na webových stránkách www.seznamsebezpecne.cz . Protože jen ten, kdo má informace, umí správně jednat.
Prosím nepodceňte rizika vyplývající z tzv. „surfování po internetu“, neboť obětí se může stát i Vaše dítě. Jak řekl jeden nejmenovaný odborník: „Internet nás nutí zvýšit rodičovskou zodpovědnost“.

Předem děkuji za spolupráci.

Mgr. Olga Harajová
Školní metodik prevence sociálně – patologických jevů