10. 6.2020

Informace pro rodiče

– odevzdání učebnic

– objednávka PS pro 5. ročník

– pokyny k vydání vysvědčení

Vážení rodiče,

17. 6.  –  18. 6. 2020

v době od 12, 00 – 13,00 hodin

přinesou žáci do školy:

  • učebnice – M, ČJ, AJ, Přírodověda, Vlastivěda – dějiny

  • PS – AJ, ČJ – 2.díl, Početník – 2. díl, Slohová výchova, Vlastivěda – dějiny, Přírodověda, 

  • sešit do geometrie

Vyzvednou si tiskopis se souhlasem objednání PS a sešitů na školní rok 2020/2021,

tiskopis je možné si vytisknout z přílohy.

Objednávka sešitů a PS – 5 ročník

Tiskopis podepsaný s označením souhlasu či nesouhlasu odevzdají osobně při vrácení učebnic nebo vloží do schránky u školy.

VYSVĚDČENÍ – čtěte viz informace ředitelky školy, jen připomínám,

nezapomenout roušky, do školy vchází pouze žáci, rodiče zůstávají jako doprovod před školou.

                                                                                      Děkuji za spolupráci, Z. Pecová, tř. uč.