6.5.2020

V tomto školním roce 2019 / 2020 se Plavecká výuka pro 2. a 3. ročník ruší z důvodu nouzového stavu. Další informace se žáci a jejich zákonní zástupci dozví na začátku školního roku 2020 / 2021.

Mgr. Jana Zvonková